28 بهمن 1394
پژوهش‌های نهج‌البلاغه، شماره 46
فصلنامه علمی ـ پژوهشی.
صاحب امتیاز بنیاد نهج‌البلاغه. مدیرمسئول سیدجمال‌الدین دین‌پرور. سردبیر منصور پهلوان.
سال 14، شماره 46، پاییز 1394    

شامل هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه پیرامون مدیریت و حکومت علوی، سیمای انسان کامل در خطبه متقین و آثار عزیزالدین نسفی، جامعیت منشور اخلاقی، خط مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی، دستورالعمل‌ها و دست‌آوردهای دعا، نگرشی میان‌رشته‌ای به حکمرانی خوب و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت سالم.

این شماره از نشریه دربردارنده هفت مقاله در مطالعات نهج‌البلاغه است. مطالب مطرح شده در مقالات به مدیریت و حکومت علوی، سیمای انسان کامل در خطبه متقین و آثار عزیزالدین نسفی، جامعیت منشور اخلاقی، خط مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی، دستورالعمل‌ها و دست‌آوردهای دعا، نگرشی میان‌رشته‌ای به حکمرانی خوب و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت سالم با الهام از نهج‌البلاغه اختصاص دارد.

فهرست مقالات:
ـ مدیریت و حکوت علوی - فرازمانی و فرامرزی/ سیدجمال‌الدین دین‌پرور؛
ـ بررسی تطبیقی سیمای انسان کامل در خطبه متقین نهج‌البلاغه و آثار عزیزالدین نسفی/ جلیل تجلیل، یاسر هوشیار؛
ـ جامعیت منشور اخلاقی در کلام مولا علی(ع)/ سیدمهدی الوانی، الهام بزرگ حداد؛
ـ خط مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی از منظر نهج‌البلاغه/ علی‌اصغر پورعزت، پاکنوش کیانی، زینب پورعزت؛
ـ دستورالعمل‌ها و دست‌آوردهای دعا در نهج‌البلاغه/ ابراهیم اقبال، مهدی ممتحن، سیدمهدی حسینی میلانی؛
ـ نگرشی میان‌رشته‌ای به حکمرانی خوب؛ زمینه‌مندسازی حکمرانی خوب در قرآن و نهج‌البلاغه/ قاسم درزی، پیام صدریه؛
ـ شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاسی مؤثر بر مدیریت سالم با الهام از نهج‌البلاغه/ ابراهیم محمدی قراسویی.


  تعداد بازدیدها: 5175
نشانی مطلب:
http://nflib.ir/show.php?page=contents&id=1215

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه است
Copyright © 2019 NFLIB: Nahjolbalagheh Foundation Library